Dilekçe Örneği

Sayın....

Son günlerde görsel ve yazılı basında,TBMM ye sevk edilen torba yasayla sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmelerle ilgili bazı bilgiler yer almaktaır.Ve bu iyileştirmeleri beşeri hekimler ile diş hekimlerini kapsadığı belirtilmektedir.Oysa veteriner hekimlerde 657 sayılı kanun kapsamında beşeri hekimlerle birlikte "Sağlık Hizmetleri"sınıfında,aynı özlük haklara sahip olarak yer akmaktadır.

Malumunuz olduğu üzere Veteriner Hekimler,hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında ,ayrıca 200 den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütülmektedir.Bu nedenle,2008 yılına kadar yılda 2 ay fiili hizmet zammı öngörülmüştü.Yasa değişikliği ile haksız bir şekilde bu fiili hizmet zammı kaldırıldı.657 sayılı "Devlet Memurları Kanununun "152.maddesi zam ve tazminat belirlemektedir.Burada beşeri hekimlerle veteriner hekimlerin aldığı tazminatlar eşittir.Bu tazminatlar;görevin önem niteliği ile eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

Bugün taşrada 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle ,veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik uygulamaları birçok konuda ortak çaılşma alanlar oluşturmuşlardır.Ve Dünyada "Tek sağlık" konsepti uygulamaları başlatışmıştır.

Sağlık hizmeti alınında ,benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğim özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir.Bu aynı zamanda Anayasal bir haktır.

Ancak ;Bugüne kadar yapılan tüm düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak Veteriner Hekimler kapsam dışı bırakılmıştır.Sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılacak özlük hakları düzenlemelerinde,hayvan sağlığı alanında çalışan personel de dahil edilmelidir.Aksi durumda Anayasaya aykırı bir düzenleme ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle ,torba yasa ile yapılacak yeni düzenlemeye Veteriner Hekimler de dahil edilmelidir.Bu konuda gerekli girişimleri bulunmanızı,

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim Soyisim :

İmza :