DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu üyelerimiz Barbaros Şevket TAŞÇIOĞLU ve Zeynep BAŞOL tarafından odamızın mali gelir ve giderleri hakkında denetleme işlemi yapılmıştır.

Yapılan denetlemeye ait hazırlanan rapor Merkez Konseye bildirilmiştir.

Saygılarımızla


EBVHO YÖNETİM KURULU